Computer fleksibilitet

Der er mange grunde til, at man burde overveje at ændre måden vi anskaffer os computere på. Ikke mindst ser jeg et stort potentiale i forhold til at benytte sig af udlejning af computere fremfor altid at købe computere.

Det vil alt andet lige give en øget fleksibilitet, som man sagtens kan argumentere for mangler i måden vi anskaffer computere på idag. Som det er nu, så køber vi jo typisk en computer, som en relativ stor investering. Det betyder så, at vi bruger den samme computer så længe som muligt, fordi vi virkelig skal have noget ud af vores investering.

Men hvis man i stedet for lejer en computer, kan man bedre vælge den til i perioder hvor man har behov for en ekstra computer, og dermed også levere den tilbage når den periode er overstået. På den måde kan man tilpasse uden at skulle lave den store investering hver gang man vælger til og fra.

Hvis man derimod ved at man har brug for den samme computer i en lang årrække, så er det givetvis stadig den bedste løsning simpelthen at købe den computer man har brug for.